Registrační systém závodu Rohálovská 50ka

Online registrace je omezena limitem 600 přihlášených! Přihlášený musí do sedmi kalendářních dnů po registraci odeslat startovné (570,- Kč) na účet pořadatele (670100-2207575003/6210), jinak bude z listiny přihlášených vymazán. Po vymazání z listiny se může zájemce opět zaregistrovat. Všichni, kteří se zaregistrují a uhradí startovné do 20.4.2020 do 12:00, obdrží účastnický dárek.


Jméno:*
Příjmení:*
Pohlaví:*
Rok narození:*
Email: *
Přezdívka (na číslo):
Zadejte název týmu:
Nebo vyberte již existující:
Ulice:
Č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:
Tel.:
Speciální kategorie
TIR (nad 100 kg):
Rohálovské duatlon: **
Soutěž 3členných týmů: ***
Kategorie Rohálovský biker / bikerka je určena pouze pro závodníky s bydlištěm v Prusinovicích a závodník je do ní zařazen automaticky, pokud zadá do kolonky "Město" hodnotu "Prusinovice"
Volné startovné
Mám volné startovné:
Kód volného startovného:

*) povinné položky
**) Pouze, pokud jste se zúčastnil(a) závodu Rohálovská desítka 2020
***) Týmy mohou být smíšené. Každý člen se registruje samostatně. Pozornost věnujte jednotnému zápisu názvu týmu! V rámci jednoho týmu můžou být přihlášeni pouze 3 závodníci. Pokud má váš klub (oddíl) více členů, zaregistrujte více týmů, které odlišíte číslovkou (např. Vesani.cz 1, Vesani.cz 2).
Propozice beru na vědomí a závodu se zúčastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji,že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Cyklistická přilba povinná.
Pořadatelé závodu se zavazují, že Vaše osobní údaje neposkytnou žádné třetí straně.
Opište kontrolní kód: