Činnost Vesanů.cz se řídí Stanovami SK registrovanými MVČR dne 12.8.2011.

 

Mezi hlavní body Stanov patří:

  • Členové se musí účastnit se pod názvem oddílu SK („Vesani.cz“) v každém kalendářním roce alespoň 3 sportovních akcí pokud jim to zdravotní stav a situace dovoluje.
  • Členové si musí zvolit nejtěžší variantu v rámci účasti na dané sportovní akci pokud jim to zdravotní stav a schopnosti dovolují. Pro možnost absolvování kratší distance musí vyplnit žádost o výjimku (zde).
  • Členové musí udělat vše pro dokončení dané sportovní akce pokud mu to momentální stav (zdravotní, technický) umožňuje.
  • Členové musí přijmout výzvu k účasti na sportovní akci od člena jiného oddílu SK pokud neexistují objektivní důvody tuto výzvu odmítnout.